Slovensko

Združenje

Gli stemmi che compongono il marchio Mare Carso

Mare Carso / Morje Kras je medobčinsko združenje, ki ga podpirajo in urejujejo zakoni Dežele Furlanije Julijske krajine in ki ga sestavlja pet občin: Milje, Devin Nabrežina, Dolina, Zgonik in Repentabor.


Namen združene oblike je doseči s pomočjo specifičnih konvencij tako ekonomijo obsega, ki posameznim ustanovam omogoča prihranek, občanom pa ohranitev visoke kakovosti storitev. Konferenca županov je med drugim določila, da bo Združenje reklamiralo posebnosti tega ozemlja severno vzhodne Italije ob meji s Slovenijo, ki ga označujejo značilnosti, ki so na državni ravni res edinstvene. Srečanje kultur in krajin je dejansko ustvarilo izredno pisan prostor, ki lahko zato nudi turistično ponudbo, ki sega od morja do okolja, ki spominja na gorske pokrajine. Na nekaj kilometrskem območju se kulturni, vinsko kulinarični, športni in rekreacijski dogodki zvrstijo s tolikšno raznolikostjo, kot jo malokdaj srečamo v tako majhnem prostoru, posebno s tako visokimi standardi kakovosti.
Sam teritorij med drugim nudi zanimive gospodarske priložnosti, tesno povezane s trajnostim razvojem, kot so obrtne cone, pristanišča in razne oblike komercialne ponudbe.