Slovensko

Miljska obala

Porto San Rocco, turistična marina na miljski obali
Costa muggesana

Morje je od vedno globoko vplivalo na zgodovino Milj in po sledeh, s katerimi je zaznamovalo miljsko preteklost, v teh letih začrtuje tudi njeno bodočnost. Na obali so speljali načrte za prenovitvneno, turistično in kopališko ureditev, nedaleč od starega središča mesta pa se nahaja Porto San Rocco, sodobna turistična marina. 

 

Porto San Rocco stoji na mestu, kjer je nekoč bila ladjedelnica zgodovinskega pomena: obrat »Stabilimento Tecnico Triestino« so z osnovnim kapitalom 500 tisočih florinov ustanovili bratje Strudthoff, Pasquale Revoltella, Edmondo Bauer in bančno podjetje Reyer & Schilick, za gradnjo pa je bilo potrebno porušiti cerkev Sv. Roka in jo ponovno zgraditi v bližnjem kraju. Obrat je leta 1850 spremenil kraj v veliko ladjedelnico, ki je gradila trgovske in vojne ladje in topnjače za Habsburško kraljevo vojno mornarico, deloval je do sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Šlo je za zelo ugledno ladjedelnico, ki sta jo večkrat obiskali nadvojvoda Maksimilijan Habsburški in sam cesar Franc Jožef.

 

Za malo mestece je San Rocco kmalu postal izreden gospodarski resurs, ribiči so se spremenili v izvežbane mizarje, varilce in spretne tesarje in tako uvedli poklicno tradicijo na področju visoko usposobljenega ladjedelništva, s katero se je prostor ponašal še dolgo časa.