Slovensko

Gospodarska podlaga

Gospodarstvo tega območja ponavlja značilnosti območja samega in ponuja veliko raznovrstnost proizvodnih dejavnosti, od obrtniške do industrijske, ki obratujejo v določenih conah in imajo velike razvojne možnosti.

 

Južni del območja  Morje Kras poleg tega se ukvarja z razvojem pristaniških in s pristaniškim delovanjem povezanih dejavnosti, tudi kot dopolnitev logističnih dejavnosti, ki delujejo na Krasu. Izredna konkurenčnost prodajnih cen in najemnin zemljišč, namenjenih industrijskim obratom, privabljajo nove podjetniške dejavnosti.