Slovensko

Trajektni terminal

“Terminal RO-RO / Multipurpose della Valle di Zaule”

Družba TESECO, ki že več desetletij posluje na področju ekologije in še posebej okoljske preureditve, je lastnica nad 740.000 kvadratnih metrov zemljišč, ki so nekoč pripadala refineriji Aquila blizu Trsta in ki jih je družba SHELL ITALIA odkupila leta 2003.

Od tedaj so začeli razčlenjeno načrtovati in bonificirati ombočje in tako nad 220.000 kvadratnih metrov spet namenili svojemu prvotnemu namenu. 

Na preostalih območjih TESECO pripravlja načrte, ki bodo v skladu z zahtevami teritorija in s splošnim načrtom širšega območja, ki vidi v razvoju tržaškega pristanišča glavno sredstvo za spodbujanje rasti in pritegovanje investitorjev.

 

Poseben pomen na tem območju ima površina 194.000 kvadratnih metrov, ki jo imenujejo "ex-impianti" (bivši obrati), kjer so predvideni infrastrukturni posegi v povezavi z načrtovalnimi instrumenti Tržaškega pristanišča in občinskega ozemlja. 

Novi pristaniški prostorski načrt namreč določa, da se zraven območja, kjer so nekoč delovali obrati, zgradi terminal Ro-Ro/Multipurpose

Projekt obsega dodatnih 60.000 kvadratnih metrov iz koncesije za uporabo državne posesti, kjer je predvidena izgradnja operativne obale s štirimi privezi, od katerih bodo trije namenjeni prometu Ro-Ro in eden predan dejavnostim Multipurpose.

 

Predvidenih je 250.000 kvadratnih metrov ploščadi, preureditev 6.700 kvadratnih metrov obstoječih poslopij in razširitev režima svobodnega pristanišča na terminal.