Slovensko

Odprte meje

V Boljuncu, kjer se prične pohod "Odprte meje"

Mir, kultura, sodelovanje in sožitje v znamenju spoštovanja na italijansko-slovenski meji. V tem duhu je potekal in še danes poteka, čeprav v popolnoma drugačnem svetu, prireditev z globokim pomenom: prva izdaja Odprtih meja sega v leto 1981, v obdobje polno kontrastov med Vzhodom in Zahodom, in takrat je omogočila prečkanje meje brez formalnosti kot med prazničnim sprehodom pri malem prehodu v čudoviti Dolini Glinščice, ko so na meji med Italijo in Slovenijo še stale oborožene straže.

Pobuda Odprte meje je postala simbol povezovanja in intenzivne izmenjave nove politične vizije, prispeva h kulturni izmenjavi in ustvarja pogoje za gospodarsko sodelovanje na meji, ki jo je absorbirala Evropska Unija.

Ko je padel Berlinski zid, so v Dolini bili že korak pred velikimi evropskimi spremembami. Danes se praznik ponavlja sredi marca s pobudo "Odprte meje v novi dobi", pohodom od Sprejemnega centra v Boljuncu do Botača in nato do Beke po "stezi prijateljstva" v Sloveniji s krajšim kulturnim programom, ki spominja na zbližanost narodov v tem prostoru. 

Prireditev se potem ozira tudi v prihodnost s septembrskim dogodkom, ki proslavlja prijateljsko vez med občinami Lanišće (Hrvaška), Dolina e Hrpelje–Kozina (Slovenija).