Slovensko

Morje Kras za občane

Združenje Morje Kras je nastalo z namenom izvrševanja 26. člena Deželnega zakona št. 1/2006 in se ozira na Program za razvoj in spodbudo združevalnih oblik krajevnih javnih ustanov.  Mare-Carso / Morje-Kras je eno od 40 medobčinskih združenj na območju Dežele Furlanije Julijske krajine, ki so nastale prav zato, da bi se javna sredstva upravljalo bolj funkcionalno in v skladu z načeli solidarnosti in sodelovanja med občinskimi upravami.

Občine Milje (vodilni subjekt), Devin Nabrežina, Dolina, Zgonik in Repentabor so že udejanjile številne konvencije za zmanjševanje stroškov javne uprave z ohranjanjem kakovosti storitev. Te konvencije so zadevale področje okoljskega načrtovanja, okenc za občane (SUAP), komunikacije, osebja, davčih uradov in informacijskih sistemov.

Poleg tega je z medobčinskim združenjem zaživel pomemben organizem: Konferenca županov, ki redno obravnava teme ključnega pomena za razvoj skupne prostorske politike. Delo, ki je bilo opravljeno v teh letih, je in bo še naprej služilo za promocijo enotnega subjekta, ki ustvarja tisto kritično maso (s številom prebivalcev in teritorialno površino), ki omogoča relevantnost pri nastopanju na pozivih in projektih ter pri oblikovanju območnega marketinga v turitične namene, poleg nudenja omenjenih storitev za tuživeče občane.


Medsebojno dopolnjevanje storitev sosednjih občin, v duhu, ki je vodil deželni zakon in uprave, ki so ustanovile Združenje Mare-Carso / Morje-Kras, predstavlja bodočnost za ohranjanje visokih standardov v javni upravi. Razvno zato so v sklopu dejavnosti Združenja predvidene najrazličnejše vrste sodelovanja, v odnosu do katerih je prva serija izvršnih konvencij le začetek.

Cilj, ki ga bo Združenje zasledovalo v oblikah in časovnih rokih, ki bodo prirejeni glede na sprotne situacije, ostaja združitev moči za izboljšanje institucionalne komunikacije, z morebitno ustanovitvijo nadobčinskega urada za odnose z javnostmi, in za razvoj funkcij, ki zadevajo gospodarski razvoj (trgovanje, turizem in proizvodne dejavnosti) s formulami turističnega sprejemanja, obveščanja in promocije, z ukrepi glede trgovanja, z Enotnim okencem za proizvodne dejavnosti SUAP.

Tudi kulturni sektor bo v prihodnje imel gospodarsko in funkcionalno korist od združene oblike upravljanja in sicer preko knjižnic in muzejev, upravljanja športnih in rekreacijskih objektov ter uradov za obveščanje mladih Informagiovani, načrtovanja in upravljanja kulturnih dejavnosti. Predvideni so tudi skupni posegi za funkcije v sklopu šolstva, se pravi jasli, poletna središča, šolske menze in prevoze in za funkcije občinske policije. Združenje bo namreč lahko poseglo mimo že obstoječih konvencij z novimi oblikami tudi v upravljanje osebja in sicer s strokovnim izobraževanjem, natečaji, odnosi s sindikati, plačilnimi in pravnimi določili in z ukrepi pri upravljanju informacijskih potreb posameznih ustanov.

Druga področja, ki neposredno zadevajo občane, ker so potencialno koristni za poenostavitev njihovih odnosov z ustanovami in varčevanju s sredstvi (ki bodo tako na razpolago za druge storitve), bodo upravljanje davčnih storitev (izterjava utaj, spori, elektronsko plačevanje), upravljanje ekonomskih storitev, enotno upravljanje tehničnih storitev (pokopališča, gredice, vzdrževanje cest, javna razsvetljava, signalizacija), enotno vodenje urada za pogodbe in zakupe za dobavo dobrin in storitev, upravno vodenje in vodenje urada za javne gradnje ter seveda varstvo okolja in upravljanje urada za prostorski načrt in teritorij.